Historia och stadgar

Stadgar antagna 2014

Sällskapet Amicitia et Agricultura (A et A)


Sällskapet bildades 1925 med agronom Anders Elofsson som initiativtagare. Det första föredraget handlade om rotfrukts-odlingens ekonomi och tänkbara ersättningsmedel för rotfrukter. Sedan dess har det hållts över 400 föredrag och träffar .


Medlemmarna träffas idag 4-5 gånger per år vid föredrag, diskussioner och utflykter, allt med bäring på de areella näringarna.   


A&A protokoll nr 1

Revisionsberättelse 1963

Föredrag om Anders Elofson 2010