Hem

Sällskapet Amicitia et Agricultura (A&A)Amicitia et Agricultura


Sällskapet, vars namn är Amicitia et Agricultura, A&A, har till ändamål att under kordiala former genom föredrag och tankeutbyte behandla till lantbruksområdet hörande ämnen och angelägenheter och därigenom främja sina medlemmars insikter på berörda områden.

Sällskapet ska fungera som en kontaktyta mellan teoretiker och praktiker, mellan företrädare för olika discipliner på det lantbruksvetenskapliga området och mellan generationer av agrikulturellt verksamma personer.

Sällskapet ska vara en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Sällskapet uppfyller sitt namn genom att anordna kulturella arrangemang och sammankomster med samkväm.

A&A finns även på Facebook.

Klicka på länken!

 

https://www.Facebook.com/AmicitiaEtAgricultura/

Nyheter

I bildarkivet finns ett referat från medlemsmöte nr 2/2018 " Studiebesök och kaffeprovning vid The Broker Coffee Roastery" den 27 mars 2019.Här finns också ett referat från medlemsmöte nr 3/2018 " Samtal med Ingrid Rydberg om jordbrukets klimatanspassning" den 15 april 2019.Vårutflykt till Högbytorp och Ekolsund den 25 maj!


Vårens utfärd går till Högbytorps kretsloppsanläggning i Bro och till Ekolsunds slotts arboretum. Anmälan till klubbmästaren senast den 19 maj. Se utsänd inbjudan.


Har du anmält e-post-adress till kassören men får inga inbjudningar via  e-post från A & A? Kan det bero på att mailet hamnar bland skräposten? Kolla din skräppost och hittar du ett mail från @sallskapetaeta.org - högerklicka och markera "Lägg till avsändaren i listan  över betrodda avsändare"

Copyright © All Rights Reserved